Plavecké kurzy 9.-12./2014 sa blížia k svôjmu záveru, preto by sme Vás radi informovali o záverečných pretekoch. Viac v prílohe :):)

Plavecká škola | 15.12.2014

OZNAM pre členov Plaveckého klubu ORCA Bratislava!!!

Prosíme všetkých plavcov a synchroplavkyne resp. ich zákonných zástupcov / skupíny P1, P2, P3, P4, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7 a SYNCHRO /  ako aj  športových odborníkov / rozhodcov, trénerov /, aby najneskôr do 12. 12. 2014 odovzdali svojim trénerom resp. sekretárovi klubu p. Fratričovej vyplnenú prihlášku a registračný poplatok na rok 2015 do Slovenskej plaveckej federácie.

Prihláška do SPF v prílohe.

Výška poplatku:

ročníky narodenia 2007 a mladší - 2 EUR

Tréningové skupiny | 07.12.2014

Ponuku plaveckej školy ORCA SPORT na obdobie január - marec / 2015 nájdete v prílohe. Prihlasovanie začne dňa 20. 12. 2014 na mobilnom čísle 0905 620 679.

Plavecká škola | 06.12.2014

Home Page

swimmsvk