Tatiana Bániková - reprezentantka SR

Tatiana Bániková

Tatiana Bániková, narodená 22.6.1994 v znamení raka, začínala svoj plavecký život v plaveckom oddiely TJ Slávia STU Bratislavamala. V roku 2005 sa zúčastnila svojich prvých plaveckých pretekov. Do Plaveckého klubu ORCA Bratislava prestúpila v roku 2010. Pod vedením trénera Karola Máčika sa v roku 2011 nominovala na Majstrovstvá sveta juniorov. Jej cieľom splniť nominačné kritéria do seniorskej reprezentácie.

Download: 


« späť