Zápis z Rady ORCAB č. 1/2016/P

Rada Plaveckého klubu ORCA Bratislava

- schvaľuje dokumenty súvisiace s registráciou osôb s príslušnosťou k združeniu, a to nasledovne:
Prihláška za člena Plaveckého klubu ORCA Bratislava /príloha č. 1/
Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA Bratislava  /príloha č. 2/.
- schvaľuje pre členov Plaveckého klubu ORCA Bratislava ročný členský poplatok na kalendárny rok vo výške 20,- EUR, a to s účinnosťou od 25.8.2016.
- schvaľuje pre registrovaných za Plaveckého klubu ORCA Bratislava ročný registračný poplatok na kalendárny rok vo výške 2,- EUR, a to s účinnosťou od 25.8.2016.« späť