Registrácia členov na rok 2019 za ORCAB /do 15.1.2019/

Žiadame všetkých plavcov skupín TOP, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, P1, P2, K1 a K2 ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 15. 1. 2019 zaplatili registračný poplatok za rok 2019 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii.

 

INFO k platbám:

 

Platba č. 1

ročný registračný poplatok za Plavecký klub ORCA Bratislava za rok 2019  vo výške 2,- EUR

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK32 0200 0000 0012 4652 7456

variabilný symbol: 2019

poznámka pre prijímateľa: registrácia ORCAB, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Platba č. 2

ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie za rok 2019  vo výške:

2,- EUR pre ročníky narodenia 2011 a mladší

10.- EUR pre ročníky 2010 až  1959

2,- EUR pre ročníky 1958 a staršie

/Registrácia do SPF sa vykonáva prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov klub hromadne prevedie na účet SPF/

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK32 0200 0000 0012 4652 7456

variabilný symbol: 2019

poznámka pre prijímateľa: registrácia SPF, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Veríme, že to všetci zvládnete obratom :)

 « späť