Registrácia členov ORCAB na rok 2020 do 15.12.2019

Žiadame všetkých plavcov skupín TOP1, TOP2, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, P1, P2 ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 15. 12. 2019 zaplatili registračný poplatok za rok 2020 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii.

 

INFO k platbám:

 

Platba č. 1

ročný registračný poplatok za Plavecký klub ORCA Bratislava za rok 2019  vo výške 2,- EUR

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK32 0200 0000 0012 4652 7456

variabilný symbol: 2020

poznámka pre prijímateľa: registrácia ORCAB, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Platba č. 2

ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie za rok 2020  vo výške:

 

2,- EUR pre ročníky narodenia 2012 a mladší

10.- EUR pre ročníky 2011 až  1960

2,- EUR pre ročníky 1959 a staršie

/Registrácia do SPF sa vykonáva prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov klub hromadne prevedie na účet SPF/

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK32 0200 0000 0012 4652 7456

variabilný symbol: 2020

poznámka pre prijímateľa: registrácia SPF, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Veríme, že to všetci zvládnete obratom, aby sme Vás stihli zaregistrovať v SPF ešte v roku 2019 :)

Prvé preteky v roku 2020, kde sa ORCAči zúčastnia sú už 18.1.2020!

 « späť