Reprezentácia

Majstrovstvá Európy

reprezentácia SR /kvalifikačné limity viď. Plán práce seniorov na RTC 2018/ https://www.swimmsvk.sk/plavanie-seniori
14.01.2018

Majstrovstvá Európy juniorov v diaľkovom plávaní

reprezentácia SR /kvalifikačné limity viď. Plán práce na RTC 2018/ https://www.swimmsvk.sk/dialkove-plavanie-3
14.01.2018

Majstrovstvá Európy juniorov

reprezentácia SR /kvalifikačné limity viď. Plán práce juniorov na RTC 2018/ https://www.swimmsvk.sk/plavanie-juniori 
14.01.2018

Stránky

Subscribe to Reprezentácia