Klubové rekordy

Voľný spôsob
25m
25m 00:15,60 Lea Gavran /2007 ORCAB 21.12.2017 Bratislava
25m 00:16,49 Hana Krasnohorská /2007 ORCAB 28.06.2017 Bratislava
25m 00:16,50 Bianka Nespalová /2006 ORCAB 18.12.2016 Bratislava
50m
50m 00:31,73 Eva Bročková /2000 ORCAB 11.12.2010 Bratislava
100m
100m 01:12,41 Nikola Kováčová /2002 ORCAB 24.11.2012 Prešov
200m
200m 02:36,83 Eva Bročková /2000 ORCAB 23.10.2010 Innsbruck (AUT)
400m
400m 05:32,42 Zora Ripková /2002 ORCAB 24.11.2012 Prešov
Znak
25m
25m 00:18,31 Lea Gavran /2007 ORCAB 21.12.2017 Bratislava
25m 00:18,99 Dana Drobová /2007 ORCAB 26.03.2017 Bratislava
50m
50m 00:36,89 Zora Ripková /2002 ORCAB 24.11.2012 Prešov
100m
100m 01:20,82 Eva Bročková /2000 ORCAB 27.11.2010 Prešov
200m
200m 02:53,42 Eva Bročková /2000 ORCAB 24.10.2010 Innsbruck (AUT)
Prsia
25m
25m 00:20,85 Lea Grožajová /2007 ORCAB 21.12.2017 Bratislava
25m 00:21,15 Lea Grožajová /2007 ORCAB 26.03.2017 Bratislava
25m 00:22,03 Zuzana Vachová /2006 ORCAB 18.12.2016 Bratislava
50m
50m 00:40,11 Michaela Chodáková /1995 ORCAB 26.11.2005 Prešov
100m
100m 01:30,38 Michaela Chodáková /1995 ORCAB 26.11.2005 Prešov
200m
200m 03:15,42 Michaela Chodáková /1995 ORCAB 26.11.2005 Prešov
Motýlik
50m
50m 00:36,09 Zora Ripková /2002 ORCAB 20.10.2012 Nové Zámky
100m
100m 01:22,26 Zora Ripková /2002 ORCAB 25.11.2012 Prešov
200m
200m 03:33,12 Lucie Adámková /2003 ORCAB 16.03.2013 Trnava
Polohové preteky
100m
100m 01:21,92 Lucie Adámková /2003 ORCAB 24.11.2013 Spišská Nová Ves
200m
200m 02:58,73 Zora Ripková /2002 ORCAB 24.11.2012 Prešov

Kompletný prehľad súčasne platných plaveckých rekordov Plaveckého klubu ORCA Bratislava aktualizovaný k 17.4.2018