Deťúrence, už sa na Vás tešíme !

Facebook icon

Plavecký klub ORCA SPORT, po nútenej COVID-ovej pauze, opäť organizuje plavecké podujatie pre začínajúcich športovcov. Podujatie "LETNÁ ORCA" s oficiálnym začiatkom pretekov o 16.30 sa uskutoční 28. 6. 2022 na 25 metrovom výukovom bazéne Pasienky.

Veľké poďakovanie patrí MČ - Petržalka, ktorá naše podujatia v roku 2022 podporila finančným príspevkom na medaile a diplomy vo výške 2000 EUR.

 

Na základe spracovaných prihlášok Vám oznamujeme, že na plavecké preteky "LETNÁ ORCA " sa predbežne prihlásilo 125 plavcov. 

V prílohe nájdete ŠTATISTIKU prihlásených plavcov ako aj predbežný časový harmonogram a štartovú listinu.

POZOR!!

Štartová listina bude, na základe odhlášok z dôvodu choroby, ešte upravená, čiže ju berte iba ako informatívnu.

To isté platí aj pre časový harmonogram pretekov. Jedná sa totiž len o informatívny prehľad, ktorý nezohľadňuje to, že drvivá väčšina detí bude na svojich prvých pretekoch, čiže trvanie jednotlivých disciplín sa môže predĺžiť. 

 

Prosím dodržte čas príchodu, a to 15 minút pred začiatkom rozplávania svojej vekovej kategórie:

- zraz detí ročníkov narodenia 2011 a starší o 15.15 (rozplávanie 15.30 - 15.40) 

- zraz detí ročníkov narodenia 2013 a 2012 o 15.25 (rozplávanie 15.40 - 15.50) 

- zraz detí ročníkov narodenia 2015 a 2014 o 15.35 (rozplávanie 15.50 - 16.00) 

- zraz detí ročníkov narodenia 2016 a mladší o 15.45 (rozplávanie 16.00 - 16.20) 

 

Preteky oficiálne začnú o 16.30 hod..

 

Tešíme sa na všetkých plavcov a aj na rodinných príslušníkov, ktorí nás budú povzbudzovať k najlepším výkonom.

 

Informácia pre povzbudzujúcich:

1. Vstup na bazén Vám bude umožnení iba v čase, keď bude plávať Vaše dieťa!

Fungovať to bude nasledovne: Povzbudzujúci (rodičia) sa budú nachádzať vonku pred vchodom do plavárne. Päť minút pred štartom jednotlivej disciplíny (napr. 25m znak dievčatá) Vám organizátor umožní vstup cez šatne na bazén. Na bazéne sa zhromaždíte na strane pri oknách. Po odplávaní Vášho dieťaťa sa opätovne vrátite do vestibulu. Vstup iba v prezúvkach !

2. Vyhlasovanie víťazov ako aj odovzdávanie účastníckych medailí a diplomov pre všetky deti a za každú ich odplávanú disciplínu sa uskutoční vo vestibule. Vyhlasovanie sa uskutoční 2x. Prvý krát po 4. disciplíne, kde budeme vyhlasovať disciplíny 25m s plaveckou pomôckou a 25m znak. Druhý krát po 8. disciplíne, kde budeme vyhlasovať disciplíny 25m prsia a 25m voľný spôsob. Prosíme rodičov, aby zbytočne nepredlžovali čas pri vyhlasovaní fotením svojich ratolestí, každé vyhlasovanie bude fotené našim fotografom a fotky následne zverejníme na našich sociálnych sieťach, odkiaľ si ich budete vedieť stiahnuť. Sme v stiesnených podmienkach, takže vo vestibule budeme potrebovať miesto najmä pre deti. Je to ich deň :)

 

Na záver už len jedno UPOZORNENIE pre všetkých:

Nezabudnite sa ľahko obliecť (na bazéne je veľmi teplo), priniesť si prezúvky (bez ktorých Vás nebudeme vedieť pustiť na bazén), trpezlivosť (detí je veľa, nechceme ich dostať pod tlak, pôjdeme pomaličky, pretože chceme, aby si to užili) a najmä dobrú náladu :)

Vidíme sa v utorok!

V prípade, že sa nebudete vedieť preteku zúčastniť, žiadame Vás, aby ste túto skutočnosť oznámili SMS správou p. Adámkovej na mobilne číslo 0905 620 679. Pomôžete tým urýchliť priebeh pretekov!

organizačný tím "LETNÁ ORCA"« späť