Touto cestou chceme osloviť a poprosiť rodičov svojich členov, priaznivcom nami organizovaných športových podujatí, ako aj fanúšikov plaveckých športov o podporu činnosti Plaveckého klubu ORCA Bratislava.

 

Vďaka podpore daňovníkov, ktorí nám za rok 2021 v roku 2022 poukázali podiel zaplatenej dane sme získali 3 663,64 EUR.

Použili sme ich na:

- nákup 2 ks plaveckých 25m dráh (1645,60 EUR),

- na čiastočnú úhradu nákupu stupňov víťazov (59,28 EUR),

- nákup čísel pre označenie plaveckých dráh (176,48 EUR),

Oznamy | 16.02.2023

Home Page