63. účasť ORCAča na vrcholnom podujatí vybojovala Zora Ripková, ktorá nás a aj našu krajinu reprezentuje, v termíne 4. - 8.12.2019,  na Majstovstvách Európy v krátkom bazéne.

Zorka  sa na ME v Glasgow predstaví  v 3 individuálnych disciplínach a určite bude aj členkov štafiet SVK.

 

Program Zorky:

5.12.2019 /štvrtok/: 50m motýlik

6.12.2019 /piatok/:  200m motýlik 

7.12.2019 /sobota/: 200VSP

8.12.2019 /nedeľa/: predpokladáme, že bude plávať aj v štafete 4x50PP

 

Žiadame všetkých plavcov skupín TOP1, TOP2, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, P1, P2 ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 15. 12. 2019 zaplatili registračný poplatok za rok 2020 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii.

 

INFO k platbám:

 

Platba č. 1

ročný registračný poplatok za Plavecký klub ORCA Bratislava za rok 2019  vo výške 2,- EUR

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK32 0200 0000 0012 4652 7456

Tréningové skupiny | 28.11.2019

Plavecký klub ORCA SPORT a Plavecký klub ORCA Bratislava Vám oznamujú, že vo štvrtok 19. 12. 2019 sa budú na bazéne ZŠ Pankúchova 4 konať preteky pod názvom "Vianočná ORCA 2019".

Pretekov sa môžu zúčastniť iba registrovaní plavci v Slovenskej plaveckej federácii, bez ohľadu na vek :)

Svoju registráciu v SPF si viete skontrolovať na stánke SPF: https://www.swimmsvk.sk/evidencia 

Plavecká škola | 08.11.2019

Home Page

swimmsvk