Plavecký klub ORCA SPORT a Plavecký klub ORCA Bratislava Vám oznamujú, že vo štvrtok 20.12.2018 sa budú na bazéne ZŠ Pankúchova 4 konať preteky pod názvom "Vianočná ORCA".

Pretekov sa môžu zúčastniť iba registrovaní plavci v Slovenskej plaveckej federácii, bez ohľadu na vek :)

Svoju registráciu v SPF si viete preveriť na stánke SPF: https://www.swimmsvk.sk/evidencia 

Plavecká škola | 03.12.2018

Naši ORCA- či vyplávali v  SP družstiev  85 441 bodov a tým získala 2. miesto v SP družstiev.

Slovenský pohár družstiev je dlhodobou - 6 kolovou súťažou klubov/oddielov plávania (4x50m a 2x25m bazén).

V rámci jedného kola v každej individuálnej disciplíne rozpisu súťaže bodovali za klub/oddiel 1 pretekár a 1 pretekárka (podľa bodovania FINA 2017).

Naši pretekári súťažili na pretekoch, ktoré boli zaradené do Slovenského pohára družstiev 2018:

Športové plávanie | 14.11.2018

Home Page

swimmsvk