Odporúčané

JARNÁ ORCA 2019

Plavecký klub ORCA SPORT a Plavecký klub ORCA BRATISLAVA Vás srdečne pozývajú na plavecké preteky "JARNÁ ORCA", ktoré sa budú konať dňa 31. 3. 2019 na 25m bazéne ZŠ Pankúchova 4. Preteky sú organizované pre účastníkov kurzov plávania 1 -3 / 2019, ako aj pre plavcov skupín BF1, BF2, K1, K2, P1, P2, Š6, Š5 a Š4.   Pretekov sa môžu zúčastniť iba registrovaní plavci v Slovenskej plaveckej federácii bez ohľadu na vek. Svoju registráciu v SPF si viete preveriť na stánke SPF: https://www.swimmsvk.sk/evidencia  Každý účastník získa diplom a medailu :) Disciplíny v ktorých chcete súťažiť /viď. Propozície podujatia/  je nutné nahlásiť SVOJIM TRÉNEROM najneskôr do 25. 3. 2019. Sponzorské dary, sladkostí alebo iné vecné ceny sú vítané :):):)

Jarná cena Žiliny 2019

Skupiny TOP a Š1 pocestujú dňa 22.3.2019 do Žiliny , kde budú pretekať na pretekoch " Jarná cena Žiliny", ktoré sú zároveň 3.kolom SPD . Info v prílohe:)

Ponuka kurzov plávania na obdobie 04.-06./2019

Ponuku plaveckej školy ORCA SPORT na obdobie apríl - jún 2019, ako aj všetky potrebné informácie, nájdete v prílohe. Prihlásovanie začína vo štvrtok 21. 3. 2019 na mobilnom čísle 0905 620 679.  Účastníci kurzov január - marec / 2019 môžu využiť prednostný zápis, a to už v stredu 20. 3. 2019 od 09.00 hod..  Základnou podmienkou prihlásenia je registrácia a zaplatenie registračného poplatku na rok 2019 v Plaveckom klube ORCA SPORT a v prípade účasti na záverečných pretekoch aj v Slovenskej plaveckej federácii !

Povinná lekárska športová prehliadka plavcov skupín TOP a Š1 -...

Upozorňujeme plavcov športového plávania tréningových skupín TOP a Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6 na povinnosť absolvovať športovú lekársku prehliadku !   Prečo povinnosť? Športový klub je na základe Zákona o športe povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil na účely posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti lekárskej prehliadke. Rozsah preventívnych prehliadok u týchto športovcov definuje vykonávacia vyhláška č. 51/2016 a zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou.  Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť, pričom Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.   Plavecký klub ORCA Bratislava zabezpečil pre svojich športovcov lekársku prehliadku v zariadení Sportmed, s.r.o. Adresa: Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava Objednávanie na preventívne prehliadky: 0902 901 034, 02/44252569 http://sportmed.sk/kontakt/  Pri objednávke nezabudnite uviesť, že ste z Plaveckého klubu ORCA Bratislava!   Typ športovej prehliadky: 1. športovci ORCAB /reprezentanti SR a zaradení do Menného zoznamu ÚTM SPF/ klubom objednaná prehliadka typu A2 v dohodnutej sume pre ORCAB - 55 EUR /vrátane odberov cez zdravotnú poisťovňu/ Prehliadku našich športovcov, zaradených do reprezentačných družstiev a do menného zoznamu talentovanej mládeže,  hradí PK ORCA Bratislava a termíny už objednaných prehliadok nájdete nižšie. 2. športovcom, ročník narodenia 2006 a starší, odporúčame prehliadka typu A1 v dohodnutej sume pre ORCAB - 37 EUR /vrátane odberov cez zdravotnú poisťovňu/ 3. športovcom, ročník narodenia 2007 a mladší, odporúčame prehliadka typu B v dohodnutej sume pre ORCAB - 23 EUR /vrátane odberov cez zdravotnú poisťovňu/  Absolvovať prehliadku v SPORTMED nie je povinnosť, môžete tak urobiť u akéhokoľvek športového lekára.   Na prehliadku sa musíte dostaviť najneskôr 7.30 hod.. Nezabudnite, že pred prehliadkov nemôžete jesť a piť môžete len vodu. Na prehladku si nezabudnite zbaliť KARTIČKU POISTENCA, ľahkú desiatu, športové oblečenie vrátane tenisiek a veci do sprchy :) Kópiu lekárskej správy následne nezabudnite odovzdať svojim trénerom alebo je scan zaslať na e-mail: orcabratislava@orcabratislava.sk   Termíny objednaných prehliadok športovcov ORCAB, zaradených do reprezentačných družstiev a do menného zoznamu talentovanej mládeže /nič neuhrádzate, platbu vykoná PK ORCA Bratislava na základe faktúry/: 19.3.2019: Ripková Z., Horňák A., Kováčová N. 21.3.2019:  Šimovičová L., Hraško J., Salay P., Bošanský B. 25.3.2019: Polák F., Poliačik J., Záhora G., Kačáni L., Polčič R. 26.3.2019: Ďurišová J., Filipovičová M.L., Hýllová E., Adámek L., Adámková L. ??.?.2019: Kliment S., Lajčuk L., Mittheiss A., Balážiková K. (termín si dohodnú individuálne)    

Jarné M-BAO / dlhé trate

V nedeľu 17.3.2019 si naši pretekári overia svoju trénovanosť na 400, 800 a 1500m trati. Na Pasienkoch sa budú konať Jarné M-BAO. Info v prílohe

Stránky