Oznamy

4boj ORCA 2024

4boj ORCA 2024

Aktualizácia 22. 4. 2024 Premierové podujatia 4boj ORCA 2024 máme úspešne za sebou. Do príloh sme doplnili výsledky z podujatia vo formáte pdf a lxf. ĎAKUJEME všetkým športovcov, trénerom, klubom, partnerom ako aj realizačnému tímu a členom rozhodcovského zboru. Boli ste na 1* :)   Aktualizácia 17. 4. 2024 Plavecký klub ORCA Bratislava zverejňuje ŠTARTOVÚ LISTINU podujatia "4boj ORCA 2024", ktoré sa uskutoční 20. 4. 2024 na 25m bazéne Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Štartovať bude rekordných 337 plavcov :) Zároveň upozorňujeme na zmenu v programe podujatia, a to že disciplína č. 15 (100P ženy) a č. 16 (100P muži) sa presúvajú na začiatok 2. poldňa pred disciplínu č. 17 (25VSP ženy). Z kapacitných dôvodov nie je povolený vstup divákom, ale myslíme aj na Vás a dianie na našom 25m bazéne prenesieme na Vaše obrazovky prostredníctvom ONLINE PRENOSU:   Playlist podujatia "4boj ORCA 2024": https://www.youtube.com/playlist?list=PL0MIzHkvobSHSuvpbV-Gt-P7tZ6DaqNAU 20. 4. 2024 / 1. poldeň / 09.00 hod.: https://youtube.com/live/2hPugMfftHU?feature=share 20. 4. 2024 / 2. poldeň / 15.20 hod.: https://youtube.com/live/cSQp9N6YhT0?feature=share   Všetkým športovcom držíme palčeky a nám všetkým prejeme vydarené podujatie. Výsledky online nájdete TU: https://live.swimrankings.net/42323/   Aktualizácia 12. 4. 2024 Plavecký klub ORCA Bratislava zverejňuje prijatých športovcov na podujatie "4boj ORCA", ktoré sa uskutoční 20. 4. 2024 na 25m bazéne Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V štatistike prihlášok evidujeme až 408 športovcov z 14 klubov bratislavskej a zapadoslovenskej plaveckej oblasti, z čoho sa ako organizátor podujatia VEĽMI TEŠÍME :)     20. 3. 2024 Plavecký klub ORCA Bratislava Vás pozýva na plavecké preteky "4boj ORCA 2024", ktoré sa uskutočnia 20. 4. 2024 na 25 m bazéne Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Všetky potrebné informácie si kluby / tréneri nájdu v prílohách :) TEŠÍME SA NA VÁS!
22.04.2024

PRIDAJTE SA AJ VY medzi našich podporovateľov

Milí priatelia, s blížiacim sa termínom platenia daní prichádza aj jedinečná príležitosť poskytnúť nášmu športovému klubu dôležitú podporu formou 2% z vašich daní. PREČO? Pretože s vašou pomocou môžeme dosiahnuť ešte viac :)   Vďaka podpore daňovníkov, ktorí nám za rok 2022 v roku 2023 poukázali podiel zaplatenej dane sme získali 2 345,40 EUR. V mene detí a klubu ĎAKUJEME našim DARCOM: Eva Jakubáčová, Viktória Králová, Ivana Zvancigerová, Andrea Jakubčeková, Peter Janovják, Miloš Božik, Adam Záthurecký, Patrícia Poliačiková, Roman Kramoliš, Katarína Ulbrichtová, Katarína Mandlová, Kamila Kováčová, Norbert Drozdík, Juraj Polák, Miroslav Cák, Lenka Kramolišová, Marek Zvanciger, Marek Grožaj, Ľubica Godarská, Peter Fraňo, Roman Kráľovič, Tomáš Bodický, Bronislava Jedličková, Alexej Benedek a firme SVENAT.   Použili sme ich na: - čiastočnú úhradu štartovného našich štafiet na Majstrovstvách SR (150 EUR), - nákup športových pomôcok pre tréningy v bazéne - plavecké pontóny, slíže, pádla (400,80 EUR), - nákup športových pomôcok pre tréningy v telocvični - žinienky, podložky, hrazdy, posilňovacie gumy, penové joga bloky (808,20 EUR) - čiastočnú úhradu nájomného za naše kancelárie (986,40 EUR).   Touto cestou chceme osloviť a poprosiť rodičov svojich členov, priaznivcom nami organizovaných športových podujatí, ako aj fanúšikov plaveckých športov o podporu činnosti Plaveckého klubu ORCA Bratislava. PRIDAJTE SA AJ VY medzi našich podporovateľov a DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ za rok 2023.    REGISTRÁCIA nášho občianského združenia ako prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2023: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=651ad301bb370e5c7f926f45 Názov: Plavecký klub ORCA Bratislava Forma: občianské združenie IČO: 31266665 Sídlo: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava Vaša podpora, bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba alebo podnikateľ, je pre nás veľmi cenná. Ďakujeme vám za každý príspevok, ktorý nám pomôže dosiahnuť naše športové ciele.
07.02.2024

Čas na Vašu registráciu pod PK ORCA Bratislava a SPF na rok...

Žiadame všetkých plavcov športových skupín Š, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, športovej prípravky ŠP1, ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 15. 1. 2024 zaplatili registračné poplatky na rok 2024 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii ročný registračný poplatok do Plaveckého klubu ORCA Bratislava na rok 2024  vo výške: Ročník narodenia 2016 a mladší 2015 až 1964 1963 a staršie Registračný poplatok 2 EUR 10 EUR 2 EUR ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie na rok 2024 (pozor zmena platná od 1.1.2024: https://mediamanager.ws/media/pages/s/swimmsvk.sk/2023/12/sadzobnik-poplatkov.pdf) vo výške: Ročník narodenia 2016 a mladší 2015 až 1964 1963 a staršie Registračný poplatok 4 EUR 20 EUR 4 EUR /Registrácia do SPF sa vykonáva prostredníctvom klubu a registračné poplatky do SPF uhrádza klub na základe faktúry vystavenej klubu zo strany SPF/   INFO k úhrade registračných poplatkov: účet: Plavecký klub ORCA Bratislava číslo účtu: SK62 8330 0000 0024 0185 1091 suma: 6 EUR (2 ORCAB + 4 SPF) pre ročníky narodenia 2016 a mladší 30 EUR (10 ORCAB + 20 SPF) pre ročníky 2015 až 1964 6 EUR (2 ORCAB + 4 SPF)  pre ročníky 1963 a staršie variabilný symbol: 2024 poznámka pre prijímateľa: registrácia ORCAB a SPF 2024, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka   Veríme, že to všetci zvládnete obratom!
04.01.2024

Vám prajú PK ORCA Bratislava a PK ORCA SPORT

Milí členovia plaveckého tímu, V týchto sviatočných dňoch vám prajeme najväčšiu radosť a pokoj. Nech vás Vianoce obklopujú teplom rodiny a priateľstva, a nech každý moment prináša nové vlny šťastia.   Vďaka za vašu oddanosť a spoločnú vášeň pre plávanie. Nech nový rok prináša ešte viac úspechov, osobných rekordov a nezabudnuteľných chvíľ na bazéne i mimo neho.   Šťastné Vianoce a úspešný rok 2024! S láskou a vďakou, PK ORCA Bratislava a PK ORCA SPORT
22.12.2023

Činnosť ORCAčov v týždni 3. - 9. 7. 2023

V prílohe nájdete rozpis tréningov od 3.7.2023 do 7.7.2023. Našu úspešnú plaveckú sezónu 2022/2023 zavŕšime pretekmi cORCAvid test ( 8.-9.7.2023) a drvivú väčšinu z nás už čaká len zaslúžené voľno :)  
11.06.2023

Stránky

Subscribe to Oznamy