Vianočná ORCA 2016 /2. poldeň plavci ročníkov 2007 - 2004/