Povinná lekárska športová prehliadka plavcov Š1 - Š6 do 15.11.2015

Upozorňujeme plavcov športového plávania tréningových skupín Š1, Š2, Š3, Š4, Š5 a Š6 na povinnosť absolvovať športovú lekársku prehliadku do 15. 11. 2015 (rozbor krvy, EKG, spirometria, plavci Š1 a Š2 aj ergometria).

Kópiu lekárskej správy nezabudnite odovzdať trénerovi !!

 

Kontakt:

MUDr. Hricová, mobil 0905 858 355

MUDr. Urvayová, mobil 0903 707 995

 

Plavci zaradení do ÚTM majú športovú prehliadku u MUDr. Hricovej zdarma, na náklady klubu !!!

Zoznam plavcov zaradených do ÚTM: Balážiková, Blechárž, Bročková, Fratrič, Holba, Horňák, Hraško, Hrycko, Jančovičová, Kováčová N., Popelka, Ripková.

Lekársku prehliadku nemusí absolvovať Hájková a Šimovičová, ktoré ju absolvovali ako reprezentantky !!

 « späť