Tip na leto "Letný kemp diaľkového plávania"

Slovenská plavecká federácia chce svojim členom - plavcom priblížili diaľkové plávanie formou plaveckého kempu diaľkového plávania.

Plavci by absolvovali tréningy na otvorenej vode pod vedením asistenta reprezentačného trénera diaľkového plávania, pripravené budú videá z pretekov na priblíženie atmosféry veľkých pretekov s výkladom k problematike plávania v balíku, kŕmenia plavcov, oboplávanie bójok a následne so simuláciou týchto situácii v tréningu. Plavci zároveň dostanú informácie k výžive aj suplementácii, hydratácii vo vytrvalostnom športe, informácie a výklad k strečingu i vhodnej regenerácii po tréningu i preteku v diaľkovom plávaní. 

Termín kempu: 17.8. - 24.8.2019

Plavecký kemp je naplánovaní medzi dvoma podujatiami Slovenského pohára (uvedený v pláne práce DP).

17.8.2019 - Šíravský ORCAč - 5.kolo SPDP Zemplínska Šírava

24.8.2019 - Jazerná desiatka v diaľkovom plávaní - 6. kolo SPDP Košice

Bližšie info:

Nástup na kemp  17.8.2019 - Zemplínska Šírava - doprava individuálna , zraz po preteku.

Ubytovanie v 2-4 posteľových izbách, tréningy na otvorenej vode, bazén 25m  (samozrejme s ohľadom na oba preteky u tých ,ktorí sa plánujú zúčastniť SP), plná penzia, možnosť regenerácie - vírivka ,sauna, masáže.

23.8.2019 transport spoločne do Košíc na miesto preteku, tam ubytovanie jedna noc + raňajky

24.8.2019 účasť na preteku - kto bude prihlásený, doprava domov individuálna.

 

Predpokladaná cena kempu je 280 EUR.

Záväzná prihláška do 20.5.2019.

 

Cieľ SPF:

"Radi by sme vybudovali základňu diaľkoplavcov, aby sme sa s väčším počtom plavcov mohli zúčastňovať vrcholných podujatí na Európskej i svetovej úrovni a vychovali tak konkurencieschopných pretekárov. Čaká nás náročná cesta, do budúcna plánujeme aj sústredenia s prípravou plavcov na plnenie limitov na vrcholné podujatia, nielen kempy. Prosím preto aj trénerov o spoluprácu, kde tiež plánujeme spoločné stretnutia, semináre a diskusiu k vedeniu a výchove diaľkoplavcov u nás. Veríme, že tento náročný, ale krásny šport spoločne posunieme na Slovensku vpred."

 

Plavecký klub ORCA Bratislava odporúča kemp všetkým našim diaľkoplavcom, zaradených do reprezentačných družstiev a útvaru talentovanej mládeže, ako aj všetkým ostatným ORCAčom ročníkov narodenia 2007 až 2005 :)

Záujem o kemp ORCAči potvrdia do 15.5.2019 na e-mail: orcabratislava@orcabratislava.sk.  

V prípade veľkého záujmu z Vašej strany je ORCAB pripravená vypomôcť SPF aj trénerským zabezpečením.

 « späť