ORCAči a vzdelávanie na tému "Strava a jej časovanie u plavcov"

V termínoch 5.10.2019 a 13.10. 2019 Plavecký klub ORCA Bratislava, v spolupráci s centrom fyzioterapie REHABILICA, zorganizoval pre svojich plavcov a ich rodičov 3 prednášky na tému "Strava a jej načasovanie u plavcov".

Tešíme sa, že účasť a odozva bola skvelá a preto aj takto osobne chceme poďakovať prednášateľovi Jurajovi Lacovi.

Spracovaný materiál k výžive mladších a starších plavcov ako aj vzor jedálnička nájdete v prílohe. 

Urobme ďalší krok na ceste k úspechu :):)

 « späť