Čiastočné obnovenie činnosti Plaveckého klubu ORCA Bratislava / športové plávanie

Aktualizácia 30.4.2020:

Plavecký klub ORCA Bratislava, od 1.5.2020 čiastočne obnovuje svoju činnosť pre skupiny športového plávania Š6, Š5, Š4, Š3, Š2, TOP1 a TOP2.

Činnosť skupín športových prípraviek P1 a P2 je aj naďalej pozastavená!

Počas organizovania vonkajšieho tréningového procesu našich športovcov je každý účastník povinný riadiť sa USMERNENÍM Plaveckého klubu ORCA Bratislava, v ktorom klub transformoval opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020:

 https://www.orcabratislava.sk/articles/2020-04-30/usmernenie-pre-orcacov...

O aktualizácii usmernenia, z pohľadu možného uvoľnovania opatrení v ďalších fázach, Vás budeme priebežne informovať.

 

V týždni 4. - 10. 5. 2020 budú tréningy prebiehať v testovacom režime. Veríme, že to spoločne zvládneme a od 11.5.2020 nabehneme na pravidelný režim, ktorý bude môcť narušiť iba počasie :)

Konkrétne termíny tréningov jednotlivých skupín budú odkomunikované v jednotlivých skupinách WhatsApp, v ktorých fungujeme už od začiatku sezóny.

 

Vzhľadom na čiastočné obnovenie činnosti Plavecký klub ORCA Bratislava zároveň upravuje mesačný príspevok na činnosť plaveckého klubu na mesiac MÁJ, a to nasledovne:

skupiny TOP1, TOP2, Š2, Š3, Š4, Š5 a Š6: výška mesačného príspevku je  50% z výšky mesačného príspevku na sezónu 2019/2020

skupiny P1 a P2: výška mesačného príspevku je aj naďalej pozastavená

 

Vzhľadom k mimoriadnej situácii, nielen rodín našich členov,  ale aj z pohľadu fungovania našej športovej organizácie, ktorej ste členmi, Vás zároveň aj naďalej PROSÍME, ak Vám to vaša rodinná finančná situácia dovoľuje, o dobrovoľnú podporu nášho združenia formou dobrovoľných príspevkov nad rámec určených mesačných poplatkov na činnosť, ktoré v tejto situácii budeme chápať ako „DAR Plaveckému klubu ORCA Bratislava s obojstranným súhlasom“.

 

Odôvodnenie: 

Náš klub, aj napriek tomu, že nemôže vykonávať svoju činnosť v plaveckých bazénoch, má záväzky, ktoré sa z existenčného pohľadu klubu nedajú len tak pozastaviť ak chceme, aby náš klub v budúcnosti aj naďalej fungoval a tréningový proces viedli športový odborníci (tréneri), na ktorých je klub právom hrdý.

Tieto záväzky tvoria, po odčítaní platieb za bazén, viac ako 50% našich priemerných mesačných výdavkov.

Sú to: 

najmä zmluvné vzťahy (mzdové náklady) športových odborníkov - trénerov ako aj osôb, ktorých práca súvisí so správou klubu, 
nájomné kancelárskych priestorov, 
poštovné a telekomunikačné služby, 
prenájom kancelárskej techniky, 
bankové poplatky, 
náklady na webové sídlo, 
náklady za ekonomické služby
iné drobnosti.

Vaše dary za mesiac apríl sme použili napríklad aj na nákup dezinfekcie, bezkontaktných teplomerov, či nákup plaveckých bóji pre športovcov, ktoré budeme používať pri plávaní na otverených vodách.

ĎAKUJEME :):)

 

 

Aktualizácia 30.3.2020:

Plavecký klub ORCA Bratislava, od 1.4.2020 až do ODVOLANIA, pozastavuje povinné mesačné príspevky na činnosť plaveckého klubu,  a to príspevky všetkých členov športových skupín i plaveckých prípraviek.

 

Vzhľadom k mimoriadnej situácii, nielen rodín našich členov,  ale aj z pohľadu fungovania našej športovej organizácie, ktorej ste členmi, Vás zároveň PROSÍME o dobrovoľnú podporu nášho združenia formou dobrovoľných príspevkov na činnosť, ktoré v tejto situácii budeme chápať ako „DAR Plaveckému klubu ORCA Bratislava s obojstranným súhlasom“.

 

Odôvodnenie: 

Náš klub, aj napriek tomu, že nemôže vykonávať svoju činnosť v plaveckých bazénoch, má záväzky, ktoré sa z existenčného pohľadu klubu nedajú len tak pozastaviť ak chceme, aby náš klub v budúcnosti aj naďalej fungoval a tréningový proces viedli športový odborníci (tréneri), na ktorých je klub právom hrdý.

 

Tieto záväzky tvoria, po odčítaní platieb za bazén, viac ako 50% našich priemerných mesačných výdavkov.

Sú to: 

najmä zmluvné vzťahy (mzdové náklady) športových odborníkov - trénerov ako aj osôb, ktorých práca súvisí so správou klubu, 
nájomné kancelárskych priestorov, 
poštovné a telekomunikačné služby, 
prenájom kancelárskej techniky, 
bankové poplatky, 
náklady na webové sídlo, 
náklady za ekonomické služby
iné drobnosti.

A preto Vás chceme POPROSIŤ, aby ste v tejto závažnej situácii,  keď príjmy klubu klesnú na nulovú hodnotu, zvážili či by ste, ak Vám to Vaša finančná situácia umožňuje, vedeli formou dobrovoľných príspevkov (napr. vo výške 25 až 50% bežnej výšky mesačného príspevku) DAROVAŤ časť svojich príjmov nášmu občianskemu združeniu, aby tu KLUB a naši športový odborníci boli pre Vás aj počas tejto mimoriadne zložitej situácii a o čom snívajú asi všetci naši plavci a tréneri, aj pri opätovnom otvorení bazénov.

ĎAKUJEME :):)

 

 

Aktualizácia: 16.3.2020:

Plavecký klub ORCA BRATISLAVA, kvôli koronavírusu v termíne od 9.3.2020 do ODVOLANIA:

- prerušuje tréningy plaveckých prípraviek skupín P1 a P2,

- prerušuje plavecké tréningy športových skupín Š6, Š5, Š4 a Š3, Š2, TOP1 a TOP2. Športovcom budú cez aplikáciu WhatsApp zasielané tréningy suchej prípravy.

 

 

 

 « späť