PRIDAJTE SA a pomôžte! Aj vďaka vašej podpore fungujeme :)

Facebook icon

Touto cestou chceme osloviť a poprosiť rodičov svojich členov, priaznivcom nami organizovaných športových podujatí, ako aj fanúšikov plaveckých športov o podporu činnosti Plaveckého klubu ORCA Bratislava.

 

Vďaka podpore daňovníkov, ktorí nám za rok 2021 v roku 2022 poukázali podiel zaplatenej dane sme získali 3 663,64 EUR.

Použili sme ich na:

- nákup 2 ks plaveckých 25m dráh (1645,60 EUR),

- na čiastočnú úhradu nákupu stupňov víťazov (59,28 EUR),

- nákup čísel pre označenie plaveckých dráh (176,48 EUR),

- nákup prepravného boxu na ozvučovaciu aparatúru, ktorú používame pri organizácii podujatí (136 EUR),

- na zaplatenie štartovného za našich športovcov v súťažiach - Letné majstrovstvá SR žiakov (579 EUR), Letné majstrovstvá SR seniorov a juniorov (372 EUR) a LETNÁ ORCA (194 EUR),

- na nájomné za skladové priestory (497,28 EUR),

- za poplatok súvisiací s vedením samostatného bankového účtu k 2% (4 EUR). 

 

V mene detí a klubu ĎAKUJEME :)

 

PRIDAJTE SA AJ VY medzi našich podporovateľov a DARUJTE NÁM, v tomto ťažkom a zložitom období,  2% resp. 3%  Z VAŠICH DANÍ za rok 2022. 

 

REGISTRÁCIA nášho občianského združenia ako prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov fyziských a právnických osôb za rok 2022: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=633eef104841355c6203cda6

Názov: Plavecký klub ORCA Bratislava
Forma: občianské združenie
IČO: 31266665
Sídlo: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava« späť