Plavecké športy

Naši ORCAči a Brněnský tučňáček

V sobotu 20. 1. 2024 sa naši mladší ORCAči zúčastnili podujatia Brněnský tučňáček 2024. Našich 9 plavcov si vyplávalo spolu 26 nových osobných rekordov, čo predstavuje príjemné odštartovanie novej sezóny. Špeciálna gratulácia patrí Bibiane Bodickej, ktorá pre klub vybojovala 3 medaile, a to v nasledujúcich disciplínach: 50 m voľný spôsob s časom 00:36,04 (1. miesto) 50 m motýlik s časom 00:42,47 (2. miesto) 100 m polohové preteky s časom 01:35,41 (2. miesto) Našim ORCAčom GRATULUEME k výsledkom a prajeme mnoho síl do novej sezóny!  
23.01.2024

Čas na Vašu registráciu pod PK ORCA Bratislava a SPF na rok...

Žiadame všetkých plavcov športových skupín Š, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, športovej prípravky ŠP1, ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 15. 1. 2024 zaplatili registračné poplatky na rok 2024 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii ročný registračný poplatok do Plaveckého klubu ORCA Bratislava na rok 2024  vo výške: Ročník narodenia 2016 a mladší 2015 až 1964 1963 a staršie Registračný poplatok 2 EUR 10 EUR 2 EUR ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie na rok 2024 (pozor zmena platná od 1.1.2024: https://mediamanager.ws/media/pages/s/swimmsvk.sk/2023/12/sadzobnik-poplatkov.pdf) vo výške: Ročník narodenia 2016 a mladší 2015 až 1964 1963 a staršie Registračný poplatok 4 EUR 20 EUR 4 EUR /Registrácia do SPF sa vykonáva prostredníctvom klubu a registračné poplatky do SPF uhrádza klub na základe faktúry vystavenej klubu zo strany SPF/   INFO k úhrade registračných poplatkov: účet: Plavecký klub ORCA Bratislava číslo účtu: SK62 8330 0000 0024 0185 1091 suma: 6 EUR (2 ORCAB + 4 SPF) pre ročníky narodenia 2016 a mladší 30 EUR (10 ORCAB + 20 SPF) pre ročníky 2015 až 1964 6 EUR (2 ORCAB + 4 SPF)  pre ročníky 1963 a staršie variabilný symbol: 2024 poznámka pre prijímateľa: registrácia ORCAB a SPF 2024, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka   Veríme, že to všetci zvládnete obratom!
04.01.2024

Vám prajú PK ORCA Bratislava a PK ORCA SPORT

Milí členovia plaveckého tímu, V týchto sviatočných dňoch vám prajeme najväčšiu radosť a pokoj. Nech vás Vianoce obklopujú teplom rodiny a priateľstva, a nech každý moment prináša nové vlny šťastia.   Vďaka za vašu oddanosť a spoločnú vášeň pre plávanie. Nech nový rok prináša ešte viac úspechov, osobných rekordov a nezabudnuteľných chvíľ na bazéne i mimo neho.   Šťastné Vianoce a úspešný rok 2024! S láskou a vďakou, PK ORCA Bratislava a PK ORCA SPORT
22.12.2023

ORCAči a Slovenský pohár plaveckých nádejí

V sobotu 25.11.2023 sa našich 10 mladších ORCAčov zúčastnilo Slovenského pohára plaveckých nádejí.  Z celkovo 34 individuálnych štartov si vyplávali 31 nových osobných rekordov, čo nás veľmi teší. Domov si zobrali spolu 4 medaile! Bibiana Bodická obsadila 1. miesto v disciplíne 100 m voľný spôsob a dve 2. miesta v disciplínach 100 m prsia a 100 m motýlik. Uliana Galkina obsadila 2. miesto v disciplíne 25 m prsia. Našim ORCAčom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom!
28.11.2023

ORCAči na CECJM v slovinskom meste Kranj a NOVÝ REKORD SR

Naši traja reprezentanti sa zúčastnili CECJM (Central European Countries Junior Multinations) v slovinskom meste Kranj.  25. - 26. 11. 2023 si naši ORCAči Jakub Javorčík, Matiáš Ondrej Krištof a Samuel Očko zaplávali svoje štarty pod slovenskou vlajkou.  Vyplávali si mnoho nových osobných rekordov, jeden klubový rekord a padol aj nový rekord SR!  Matiáš Ondrej Krištof sa zaslúžil časom 00:54,63 o nový klubový rekord 14-ročných v disciplíne 100 m voľný spôsob. Taktiež si časom 00:57,44 vydobil nový rekord SR 14-ročných v disciplíne 100 m motýlik. K výsledkom gratulujeme!
28.11.2023

Stránky

Subscribe to Plavecké športy