Činnosť ORCAB v školskom roku 2016/2017. Začína registrácia !

Prázdniny končia, škola volá a 5.9.2016 oficiálne v ORCAB začína plavecká sezóna 2016/2017 :)

Rozpis činnosti, rozpis tréningov jednotlivých skupín športového plávania, plaveckých prípraviek a kondičného plávania nájdete v prílohe. Viac pod TRÉNINGOVÉ SKUPINY.

Nadišiel čas potvrdiť svoje miesto v pridelenej skupine !

V úvode nás čaká zopár noviniek.

Nový Zákon o športe, účinný od 1.1.2016, si v športe vyžiadal nespočetné množstvo zmien. Jednou z nich je i zmena v evidencii športovcov v národných športových zväzoch /Slovenskej plaveckej federácii/ ako aj na klubovej úrovni. 

Nebojte, nie je to až také zlé, stačí keď zvládnete 2 úlohy:

1. Všetkých športovcov ORCAB žiadame, na prvom tréningu, odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA Bratislava" spolu s dokladom o zrealizovaní platby ročného registračného poplatku vo výške 2,- EUR na účet Plaveckého klubu ORCA Bratislava /číslo účtu: SK90 0200 0000 0023 0905 3257, Variabilný symbol: 2016, poznámka pre prijímateľa: ORCAB, meno a priezvisko športovca/

2. Všetci športovci ORCAB, ktorí sú súčasnými členmi Slovenskej plaveckej federácie, sú povinný sa v SPF do 15.9.2016 preregistrovať. Robíte to prostredníctvom svojho klubu. Preto žiadame všetkých športovcov ORCAB, aby na prvom tréningu, odovzdali aj vyplnené tlačivo "Žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii". Ročný členský poplatok do SPF pre rok 2016 už opätovne neplatíte !

V prípade, že ste sa do Slovenskej plaveckej federácie na rok 2016 ešte neregistrovali, je nutné okrem tlačiva priniesť aj doklad o zrealizovaní ročného registračného poplatku do SPF vo výške 2,- EUR pre ročníky narodenia 2008 a mladší a pre ročníky 2007 a starší vo výške 10,- EUR. Poplatok hradíte na účet Plaveckého klubu ORCA Bratislava /číslo účtu: SK90 0200 0000 0023 0905 3257, Variabilný symbol: 2016, poznámka pre prijímateľa: SPF, meno a priezvisko športovca/. Registrácia do SPF bude urobená prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov hromadne prevedie na účet SPF.

 

V prípade, že ste nový záujemca, ktorý má záujem u nás trénovať a venovať sa plaveckým športom, kontaktujte nás telefonicky na mobilnom čísle 0905 620 679.« späť