PRIDAJTE SA AJ VY medzi našich podporovateľov

Facebook icon

Milí priatelia,

s blížiacim sa termínom platenia daní prichádza aj jedinečná príležitosť poskytnúť nášmu športovému klubu dôležitú podporu formou 2% z vašich daní.

PREČO? Pretože s vašou pomocou môžeme dosiahnuť ešte viac :)

 

Vďaka podpore daňovníkov, ktorí nám za rok 2022 v roku 2023 poukázali podiel zaplatenej dane sme získali 2 345,40 EUR.

V mene detí a klubu ĎAKUJEME našim DARCOM: Eva Jakubáčová, Viktória Králová, Ivana Zvancigerová, Andrea Jakubčeková, Peter Janovják, Miloš Božik, Adam Záthurecký, Patrícia Poliačiková, Roman Kramoliš, Katarína Ulbrichtová, Katarína Mandlová, Kamila Kováčová, Norbert Drozdík, Juraj Polák, Miroslav Cák, Lenka Kramolišová, Marek Zvanciger, Marek Grožaj, Ľubica Godarská, Peter Fraňo, Roman Kráľovič, Tomáš Bodický, Bronislava Jedličková, Alexej Benedek a firme SVENAT.

 

Použili sme ich na:

- čiastočnú úhradu štartovného našich štafiet na Majstrovstvách SR (150 EUR),

- nákup športových pomôcok pre tréningy v bazéne - plavecké pontóny, slíže, pádla (400,80 EUR),

- nákup športových pomôcok pre tréningy v telocvični - žinienky, podložky, hrazdy, posilňovacie gumy, penové joga bloky (808,20 EUR)

- čiastočnú úhradu nájomného za naše kancelárie (986,40 EUR).

 

Touto cestou chceme osloviť a poprosiť rodičov svojich členov, priaznivcom nami organizovaných športových podujatí, ako aj fanúšikov plaveckých športov o podporu činnosti Plaveckého klubu ORCA Bratislava.

PRIDAJTE SA AJ VY medzi našich podporovateľov a DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ za rok 2023. 

 

REGISTRÁCIA nášho občianského združenia ako prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2023: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=651ad301bb370e5c7f926f45

Názov: Plavecký klub ORCA Bratislava
Forma: občianské združenie
IČO: 31266665
Sídlo: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Vaša podpora, bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba alebo podnikateľ, je pre nás veľmi cenná. Ďakujeme vám za každý príspevok, ktorý nám pomôže dosiahnuť naše športové ciele.« späť