Registrácia členov na rok 2018 za ORCAB /do 10.1.2018/

Žiadame všetkých plavcov skupín TOP, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, P1, P2, P3, K1 a K2 ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 10. 1. 2018 zaplatili registračný poplatok za rok 2018 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii.

 

INFO k platbám:

 

Platba č. 1

ročný registračný poplatok za Plavecký klub ORCA Bratislava za rok 2018  vo výške 2,- EUR

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK32 0200 0000 0012 4652 7456

variabilný symbol: 2018

poznámka pre prijímateľa: registrácia ORCAB, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Platba č. 2

ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie za rok 2018  vo výške:

2,- EUR pre ročníky narodenia 2010 a mladší

10.- EUR pre ročníky 2009 až  1956

2,- EUR pre ročníky 1957 a staršie

/Registrácia do SPF sa vykonáva prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov klub hromadne prevedie na účet SPF/

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK32 0200 0000 0012 4652 7456

variabilný symbol: 2018

poznámka pre prijímateľa: registrácia SPF, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Veríme, že to všetci zvládnete obratom :)

 

 « späť