2017

Výsledky / Results ORCA CUP 2017

ORCA CUP 2017 skončil. Ďakuje všetkým účastníkom a najmä ľuďom, ktorí sa podieľali na jeho organizácii :)  
10.05.2017

ORCA CUP ONLINE

online výsledky: https://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/17783/live/   5.5.2017: 17.00 - 19.30 hod. 6.5.2017: 17.00 - 19.30 hod. 7.5.2017: 14.30 - 17.00 hod. LINK NA ONLINE STREAM LINK ARCHIV ORCA CUP 2017  
03.05.2017

ŠTARTOVÁ LISTINA / START LIST

Prípravy na medzinárodný plavecký míting ORCA CUP 2017 vrcholia. Po spracovaní odhlášok (uzávierka bola 2.5.2017 o 08.00 hod.) už vieme, že štartová listina obsahuje mená 730 pretekárov z 15 krajín: AUT, BEL, CRO, CZE, GBR, GEO, HUN, LAT, LTU, RUS, SLO, SRB, SUI, SVK.  Preparations for international swim meeting ORCA CUP 2017 are going to finale. After processing the withdrawals, we now know, that the start list contains the names of 730 swimmers from 15 countries:  AUT, BEL, CRO, CZE, GBR, GEO, HUN, LAT, LTU, RUS, SLO, SRB, SUI, SVK.     Tréning / Training session: 5.5.2017 od 18:00-19:30. Tréning je otvorený pre všetkých účastníkov XIX. ročníka ORCA CUP. 5.5.2017 from 18:00-19:30. The training is open to all participants.   Vyplavávací bazén / Warm-downvenue: Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava 25m bazén, 4 dráhy, hladké steny: 5.5.2017 a 6.5.2017:                      9:30-12:30, 17:00-18:30 7.5.2017:                                        9:30-12:30 Swimming pool Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava, Slovakia indoor 25m pool, 4 lanes, smooth turning walls: 5.5.2017 and 6.5.2017:                  9:30-12:30, 17:00-18:30 7.5.2017:                                        9:30-12:30   Seminár Russel Barber / Seminar Russel Barber: 4.5.2017, 13:00 – 16:00 h. Seminár pre trénerov, plavcov  a priaznivcov plávania: Tréningové metódy stredných tratí a tréning pre polohové preteky Seminar for coaches, swimmers and everyone else: Middle distance training methods and training for individual medey  
02.05.2017
ORCA CUP 2017

Potvrdenie prihlášok / Entry confirmation

Na XIX. ročník medzinárodného plaveckého míting ORCA CUP 2017 sa prihlásilo 912 plavcov z 15 krajín: AUT-BEL-CRO-CZE-GBR-GEO-HUN-LAT-LTU-POL-RUS-SLO-SRB-SUI-SVK. 912 swimmers from 15 countries will participate in the XIX. Orca Cup: AUT-BEL-CRO-CZE-GBR-GEO-HUN-LAT-LTU-POL-RUS-SLO-SRB-SUI-SVK.   Info: Odhlášky / Withdrawals: Termín pre zaslanie odhlášok zo súťaže je do 2.05.2017 do 8:00. Odhlášky po tomto termíne budú spoplatnené ako prijaté štarty Due date for withdrawals is May 2rd, 2017 08:00 hours. After this deadline, all entered entries must be paid for   Štartovné / Entry fee: 5€/štart v prípade ak je prihláška v lenexe, 6€/štart v inom formáte Štartovné musí byť zaplatené bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej Plaveckým klubom ORCA Bratislava. Faktúry budú vystavené 2.5.2017. Každý účastník (národná federácia, klub alebo oddiel) sa musí preukázať dokladom o zaplatení štartovného. Doklad o zaplatení štartovného zašlite emailom na orcacup@orcabratislava.sk alebo ho predložte pri prezentácii. názov účtu: Plavecký klub ORCA Bratislava číslo účtu v tvare IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257 BIC:SUBASKBX text: skratka klubu   5€ entries in lenex file format, 6€ entries in diferent format The payment of the entry fee mustbe done via bank transfer upon receiving the invoice from Swimming club ORCA Bratislava. The invoice will be issued on May 2th, 2017. Each participant (National Team, or Club) must provide proof of payment of the start fee. The proof maybe sent via email to orcacup@orcabratislava.sk or during the presentation before competition. accountname: Plavecký klub ORCA Bratislava bank accountnumber IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257 BIC:SUBASKBX text: messagefor recipient   Tréning / Training session: 5.5.2017 od 18:00-19:30. Tréning je otvorený pre všetkých účastníkov XIX. ročníka ORCA CUP. 5.5.2017 from 18:00-19:30. The training is open to all participants.   Vyplavávací bazén / Warm-downvenue: Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava 25m bazén, 4 dráhy, hladké steny: 5.5.2017 a 6.5.2017:                      9:30-12:30, 17:00-18:30 7.5.2017:                                        9:30-12:30 Swimming pool Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava, Slovakia indoor 25m pool, 4 lanes, smooth turning walls: 5.5.2017 and 6.5.2017:                  9:30-12:30, 17:00-18:30 7.5.2017:                                        9:30-12:30   Seminár / Seminar: 4.5.2017, 13:00 – 16:00 h. Seminár pre trénerov, plavcov  a priaznivcov plávania: Tréningové metódy stredných tratí a tréning pre polohové preteky Seminar for coaches, swimmers and everyone else: Middle distance training methods and training for individual medey  
24.04.2017

ORCA CUP 2017

Pozývame Vás na XIX. ročník medzinárodného plaveckého mítingu ORCA CUP 2017, ktorý sa uskutoční 5. - 7. 5. 2017 na 50m bazéne KP Pasienky.
11.03.2017
Subscribe to 2017