Prerušenie činnosti Plaveckého klubu ORCA Bratislava / športové plávanie

Aktualizácia 30.3.2020:

Plavecký klub ORCA Bratislava, od 1.4.2020 až do ODVOLANIA, pozastavuje povinné mesačné príspevky na činnosť plaveckého klubu,  a to príspevky všetkých členov športových skupín i plaveckých prípraviek.

 

Vzhľadom k mimoriadnej situácii, nielen rodín našich členov,  ale aj z pohľadu fungovania našej športovej organizácie, ktorej ste členmi, Vás zároveň PROSÍME o dobrovoľnú podporu nášho združenia formou dobrovoľných príspevkov na činnosť, ktoré v tejto situácii budeme chápať ako „DAR Plaveckému klubu ORCA Bratislava s obojstranným súhlasom“.

 

Odôvodnenie: 

Náš klub, aj napriek tomu, že nemôže vykonávať svoju činnosť v plaveckých bazénoch, má záväzky, ktoré sa z existenčného pohľadu klubu nedajú len tak pozastaviť ak chceme, aby náš klub v budúcnosti aj naďalej fungoval a tréningový proces viedli športový odborníci (tréneri), na ktorých je klub právom hrdý.

 

Tieto záväzky tvoria, po odčítaní platieb za bazén, viac ako 50% našich priemerných mesačných výdavkov.

Sú to: 

najmä zmluvné vzťahy (mzdové náklady) športových odborníkov - trénerov ako aj osôb, ktorých práca súvisí so správou klubu, 
nájomné kancelárskych priestorov, 
poštovné a telekomunikačné služby, 
prenájom kancelárskej techniky, 
bankové poplatky, 
náklady na webové sídlo, 
náklady za ekonomické služby
iné drobnosti.

A preto Vás chceme POPROSIŤ, aby ste v tejto závažnej situácii,  keď príjmy klubu klesnú na nulovú hodnotu, zvážili či by ste, ak Vám to Vaša finančná situácia umožňuje, vedeli formou dobrovoľných príspevkov (napr. vo výške 25 až 50% bežnej výšky mesačného príspevku) DAROVAŤ časť svojich príjmov nášmu občianskemu združeniu, aby tu KLUB a naši športový odborníci boli pre Vás aj počas tejto mimoriadne zložitej situácii a o čom snívajú asi všetci naši plavci a tréneri, aj pri opätovnom otvorení bazénov.

ĎAKUJEME :):)

 

 

Aktualizácia: 16.3.2020:

Plavecký klub ORCA BRATISLAVA, kvôli koronavírusu v termíne od 9.3.2020 do ODVOLANIA:

- prerušuje tréningy plaveckých prípraviek skupín P1 a P2,

- prerušuje plavecké tréningy športových skupín Š6, Š5, Š4 a Š3, Š2, TOP1 a TOP2. Športovcom budú cez aplikáciu WhatsApp zasielané tréningy suchej prípravy.

 

 

 

 « späť