ORCA CUP 2023 - štartová listina | start list

Facebook icon

Už o niekoľko dní sa na Pasienkoch začnú plavecké preteky ORCA CUP 2023. Po odhláškach uzatvárame štartovú listinu, na ktorej je viac ako 770 plavcov zo 68 klubov zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Rumunska, Poľska, Estónska, Maďarska a Luxemburska.

Plavci sa zúčastnia na viac ako 3700 individuálnych štartoch.

------

In just a few days the ORCA CUP 2023 swimming competition will start. After the withdrawals we are closing the start list with over 770 swimmers from 68 clubs from Slovakia, Czech Republic, Ukraine, Romania, Poland, Estonia, Hungary and Luxembourg.

Swimmers will take part in more than 3700 individual starts.

Event reference: 


« späť